Vytěžování dokumentů - aRecogning

aRecogning - modul určený k automatizaci procesu vytěžení dokumentů

Tento modul je postaven na OCR/ICR/OMR/BC engine FineReader a FormReader v. 8 a nástrojích automatické validace.
Modul lze nasadit centralizovaně nebo decentralizovaně podle vhodnosti a potřeby zákazníka.

  
Schéma centralizovaného zpracováníSchéma decentralizovaného zpracování
Schema centralizovaneho zpracovani Schema decentralizovaneho zpracovani

Popis procesu zpracování:

Krok I.

Krok II.

Krok III.

více ->>