Vytěžování dokumentů - ostatní moduly

aConvertor modul - umožňuje konvertovat výsledné digitalizované dokumenty do různých formátů, při nastavení potřebného dpi, počtu barev, formátu a dalších parametrů

aTransfer modul - umožňující kontrolované přesouvání naskenovaných dat i na pomalejší síti (pro kontrolu je před a po překopírování vypočten kontrolní součet, který se musí rovnat, v opačném případě je kopírování opakováno) nebo tam kde může docházet k výpadkům sítě. Také umožňuje transferové zasílání dokumentů v určenou dobu.

Výhody nabízeného řešení: